"Денят на земята", София, 2008 г.

"Earth day", Sofia, 2008.