Повече за стипендия Geldern
Боян Момчилов подема нова инициатива

"Международна стипендия за изкуство град Гелдерн"

В сътрудничество с град Гелдерн Боян Момчилов подема нова инициатива, посветена на стимулирането на млади художници.Конкретно тя предвижда няколко дневен престой като "Стипендия за ученици на гимназията за изящни изкуства в София/България" и по този начин трябва да улесни ориентирането на млади хора от Гелдерн и областта в академичното обучение по изящни изкуства. Под формата на обмен на ученици стипендията дава възможност да се разшири техният хоризонт. Инициативата ще бъде подкрепена от кмета на град Гелдерн Улрих Янсен, както и отдел Култура и частни спонсори. Боян Момчилов, също възпитаник на гимназията за изящни изкуства в София, е на мнение, че този международен проект ще бъде подкрепен от още местни спонсори и дори ще събуди нови частни инициативи, от които културния обмен в наши дни не трябва да се отказва. Боян Момчилов описва проекта така:

"Идеята за тази стипендия узря в мен по време на дългогодишната ми дейност като ръководител на курсове по рисуване. Изискванията, които поставям на своите ученици се основават на класическото обучение на гимназията за изящни изкуства в България, което аз самият съм получил. Оттам се породи в мен идеята, да създам стипендия, за да мога неформално да срещна очи в очи тукашните младежи, които се интересуват от изкуството, с класическото обучение на художествената гимназия. В днешно време и в изобразителното изкуство все повече се работи с компютър, при което често не се отделя внимание на класическото фундаментално обучение, както беше преди. От моя гледна точка новата техника е само ново изразно средство, което със сигурност открива нови възможности. Този нов медиен "Материал" се нуждае във всички случаи от един художник с фундаментално образование и опит, за да може да открие новите хоризонти, към които се стреми, така че работите създадени с помощта на новите средства за комуникация да не бъдат само случайни постижения. По тази причина бих искал в рамките на стипендията да изтъкна значението на класическото образование като един вид художествен занаятчийски инструмент и да представя на всички интересуващи се граждани на град Гелдерн един пример на реномирана художествена гимназия от много десетилетия насам. По мое виждане само познаващият даденостите може да разпознае и анализира параметрите, действащи в дадено време, за да може на тази база съзнателно и целенасочено да работи, комбинира и експериментира. Историята ни показа и научи, че ние винаги можем да вървим напред и да добиваме нови перспективи и възгледи, само тогава, когато разполагаме със стабилна основа. В художествената гимназия в София интензивно се дават точно тези знания и свързаните с тях умения на учениците като основа на тяхната по-късна дейност.Това е основата, върху която по-нататък те могат да се развиват и да градят тяхното индивидуално художествено творчество.

В идеята за тази стипендия е въплътена и мисълта да се открие възможност на новите бъдещи колеги-художници от България, да разширят своя хоризонт и да сменят за определено време заобикалящата ги среда. С други думи те ще получат нов подтик за тяхното обучение, а също и за по-нататъшната им работа. Едновременно с това се цели престоя на българските ученици-художници и презентациите на техните работи и образование да стимулира културния обмен и да се превърне в предизвикателство за всеки, който се интересува от изкуство. Така например биха могли в бъдеще и немски ученици да посетят българската художествена гимназия в София или друга и от своя страна да опознаят класическото образование в България или други страни". С тази идеа идва нова интернационална атмосфера в Гелдерн. Ученици и учители на една реномирана художествена гимназия от един източноевропейски център представят тяхното поле на професионална дейност и реализация в Гелдерн пред заинтересованите кръгове като "на живо". Обичайният учебен процес ще се провежда открито и всеки който се интересува може да вземе неформално участие. изкуството не е тайна, а интуиция. За да бъде съвършено то изисква обхватни познания по възможност на всички техники, материали, както и разбира се улавяне и преценка на всички измерения. Това обаче са основни знания, които могат и трябва да бъдат изучени, за да не се налага по-късно процеса на художествено осъществяване да изпитва ненужни и често мъчителни ограничения.

Гелдерн предлага на тази инициатива една интересна рамка: Един град ориентиран към природата със забележителни природни пейзажи, една необикновена национална и интернационална културна среда в непосредствена близост (...) а също и близкия свят на много или малко местни музеи на изкуството, който представя широко поле за художествено творчество. Този район и неговата среда са формирали художествения образ и са повлияли на много известни художници. Едно добро образование като начало е било често ключът към действителния успех.

Участник: Художествена гимназия София/България Директор на училището: Мария Ландова Учител: Момчил Мирчев Ученик: Кирил Хаджиев

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА „ИЛИЯ ПЕТРОВ”

Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров” е първото в България професионално училище за художници, (1951г.) известно като Художествената гимназия.

В НУИИ „Илия Петров” могат да кандидатстват талантливи ученици след завършен 7-ми клас (с общ успех не по-нисък от 4.00), а при наличие на овакантени места и след успешно положени приравнителни изпити по специалните предмети, и след 8-ми и 9-ти клас.

Приемните изпити след 7-ми клас:

1. Рисуване на група предемети от натура с черен материал по избор

2. Творческа задача – композиция по задаена тема с материали по избор (без тест)

Училището е с петгодишен курс на обучение в две нива:

Първо ниво: Общоотраслова подоготовка, включваща 8 и 9 класове. В продължение на две години всички ученици изучават, всички изящни художествени дисциплини: рисуване, живопис, скулптура, графика, перспектива, анатомия, композиция, учебна практика-пленер.

Второ ниво: През последните 3 години училището, по същество, е професионален колеж. В него учениците след положен изпит се специализира в четири специалности.

В НУИИ се изучават всички общообразователни дисциплини по ЗООМ.

Специалности:

Живопис; Графика; Скулптура; Илюстрация и оформление на книга

Всички ученици задължително изучават компютърна графика и графичен дизайн.

В 12 клас зрелостниците завършват с матури и зрелостни изпити по професия: практически изпит по професия и защита на Дипломна работа

Международни контакти: Артколеж –Венеция, Италия; Артколеж – Истанбул, Турция; Артколеж – Капошвар, Унгария

За контакти: 9876388; 9874926 и 0888148715; artschool_iliapetrov@abv.bg