Участие в oбразователен проект на Националната Художествена Академия и Столична голяма община.

Participation in the National Art Academy and Sofia Municipality educational project – “Outside Sculpture”, Evlogy Georgiev Blvd., Sofia, Bulgaria.


link to large image link to large image link to large image link to large image