"Да засадим дърво"- съвместна акция с Народното Събрание и Комисия по земеделието и горите, София, 20.03.2008 г.

"To grow a tree”- an initiative of the Bulgarian National Assembly and the Commission of the agriculture and the forest, Sofia, 20.03.2008.